Obuke iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i specijalističke obuke

Naši stručni instruktori sa dugogodišnjim iskustvom vrše obuke iz sledećih oblasti:

  • Zaštita na radu
  • Zaštita od požara
  • Obuka za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima
  • Specijalističke obuke za rukovaoca viljuškarem
  • Specijalističke obuke za rukovaoce radnim mašinama

Za detaljnije informacije o obukama nas kontaktirajte putem e-mail ili telefona.