Nekoliko riječi o nama

„Zavod za zaštitu na radu“ d.o.o. Sarajevo je ovlaštena organizacija za pružanje stručnih usluga iz oblasti zaštita na radu. Takođe obavlja i stručne poslove iz još dvije oblasti: zaštita od požara i zaštita okoliša.

Zavod posluje više od 40 godina u statusu državne firme. Od juna 2012. godine, nakon izvršene uspješne privatizacije, posluje kao privatna kompanija.

U dosadašnjem radu Zavod je dao značajan doprinos da zaštita na radu bude unapređena u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno na provođenju edukacije kadrova i to organizovanjem niza savjetovanja, okruglih stolova i seminara. Takođe i izdavanjem periodičnog stručnog časopisa, raznih publikacija, stručnih priručnika i zbirki propisa i standarda.

Poseban doprinos Zavod je dao i daje kroz stručno obavljanje poslova periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, obučavanju i stručnom osposobljavanju radnika za rukovanje sredstima rada. Vrši izrade elaborata o stanju zaštite na radu u privrednim društvima sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i unapređenja zaštite na radu, zatim izradi analiza o utvrđivanju radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i izradi opštih akata iz oblasti zaštite na radu i dr.

U Zavodu su zaposleni visokostručni radnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to diplonirani inženjeri mašinstva, elektrotehnike, hemije i arhitekture.  Posjedujemo i svu potrebnu mjernu opremu i instrumente za obavljanje različitih vrsta ispitivanja i mjerenja kao i vlastite metodologije rada temeljene na važećim domaćim zakonskim i tehničkim propisima kao i standardima i normativima Evropske unije iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.